הללויה - מרקו בן שמעון
[English]

÷?? ????÷?: ??? ?÷?? ????÷?
????? ????:   ??? ?????? ????
???: ????
???: 1981
????/?: מרקו בן שמעון
?????: יעקב גלפז
???: מני גל
????/?: להקת שלום
?÷?? ?????: חוללו זמר מס. 36 - סדנה עם גדי ביטון/ירון מישר - R250 - DVD
מחול אירופה 1995
מחנה ריקודי עם - חגיגה 1992
מחנה ריקודי עם - כוכב כחול 1985
מחנה ריקודי עם - כוכב כחול 1998
מחנה ריקודי עם - ריקוד מונטריאול 1998
עמנואל מס. 26
עמנואל מס.112
ריקודי עם - שורשים (W203)
?÷?? ?????÷?: LP-Dances for Educational Purpose - Shlomo Maman
LP-Na’ama *1: Folkdances of Israel (sic) - [NAM] - M.Ben Shimon
דני דסה דנ 005 - ריקודים ישראליים - קלטת שמע
מרקו בן שמעון - נעמה - CD
רוקדים 250 - CD
רוקדים 27 - CD
רוקדים מס. 12 - קלטת שמע
רוקדים מס. 68 - קלטת שמע
רוקדים מס.203 - קלטת שמע
?????: 3rd Dance, Also sung by Gevatron, Dudu Zakai and Dorit Reuveni
??? ???÷?? ?????: ??? ???
???? ?? ???? ÷???? ?? ???? IsraeliDances.com
?????? ???? ?? Sam Lipski Associates Pty Ltd
????? ???? ???? ?? ???? ??????? ???????? ????? ?? ??? ?????? ??????.
?? ????? ????? ????? ???? ????? ?? ????? ??? ??÷??
www.israelidances.com 
 
???????? ????? ???? ??????? ??? ???
?????? ???? ?? ????: ???? ???? ????÷?
?????? ???? ??????? © 2020-1996 ??? ?? Jack Steel
????? ???? ??????? ???? ?÷????? ?? ??? Martin Splitter - ImageWorks
???? ?????? ???? ??????? ?????? © 2020-2002 ?????? ??? ????