הדרך ארוכה - דודו ברזילי
[English]

÷?? ????÷?: ??? ?÷?? ????÷?
????? ????:   ??? ?????? ????
???: ????
???: 2001
????/?: דודו ברזילי
?????: אייל גולן
???: שמואל אלבז
????/?: אייל גולן
?÷?? ?????: DVD-מחול מיאמי 2007
הורה כיף 2001
מחנה ריקודי עם - חגיגה 2001
מיכאל ברזילי - סדנה מס. 94 (דצמבר 2001 -R213 )
?÷?? ?????÷?: דוד ברזילי - 2002 - CD
דוד ברזילי - ריקודי עם 2001 - CD
דודו ברזילי - מאי 2003 - CD
דודו ברזילי - מחנה יונה 2004 - CD
חגיגה 2001 חלק 1 + 2 - CD
מיכאל ברזילי סדנה 94 (14 דצמ 2001) R213 - CD
???? ??÷???? / ????: Dances Taught Camp Yenne 2013 - France
Dances Taught Kochavim 2017
רישום צעדים: Roberto Haddon Dance Notations
??? ???÷?? ?????: ??? ???
???? ?? ???? ÷???? ?? ???? IsraeliDances.com
?????? ???? ?? Sam Lipski Associates Pty Ltd
????? ???? ???? ?? ???? ??????? ???????? ????? ?? ??? ?????? ??????.
?? ????? ????? ????? ???? ????? ?? ????? ??? ??÷??
www.israelidances.com 
 
???????? ????? ???? ??????? ??? ???
?????? ???? ?? ????: ???? ???? ????÷?
?????? ???? ??????? © 2020-1996 ??? ?? Jack Steel
????? ???? ??????? ???? ?÷????? ?? ??? Martin Splitter - ImageWorks
???? ?????? ???? ??????? ?????? © 2020-2002 ?????? ??? ????