קוני למל - יענקל'ה לוי
[English]

÷?? ????÷?: ??? ?÷?? ????÷?
????? ????:   ??? ?????? ????
???: ??????????
???: 1966
????/?: יענקל'ה לוי
?????: עמוס אטינגר
???: עממי
????/?: נגינה
?÷?? ?????: DVD-Camp Coleman 2002
DVD-Camp Coleman 2003
Camp Coleman 1999
גדי מאיר - ריקודי עם - VIM10
כרמיאל 2004 DVD-USA
מחנה ריקודי עם - כוכב כחול 1995
עמנואל מס. 28
רוקדים מס. DVD 7
רוקדים מס. 62
ריקודי עם - עם גדי ביטון סדנה 14 (W197)
?÷?? ?????÷?: יענקל'ה לוי - 3 - CD
רוקדים 7 - CD
רוקדים 57 - CD
רוקדים מס. 20 - קלטת שמע
רוקדים מס. 88 - קלטת שמע
רוקדים מס. 90 - קלטת שמע
רוקדים מס.197 - קלטת שמע
ריקודי עם ישראלים ותנועה יוצרית לילדים - CD2
???? ??÷???? / ????: Machol Italia 2009
Shorashim 2017
רישום צעדים: Recording Center For Folk Dancing No.20 (in Hebrew)
Recording Center For Folk Dancing No.90 (in Hebrew)
?????: Kuni Lemel is a Yiddish expression, the name of a fictional character - one who gets everything backward.*
*Thanks to the OyChicago website
??? ???÷?? ?????: ??? ???
???? ?? ???? ÷???? ?? ???? IsraeliDances.com
?????? ???? ?? Sam Lipski Associates Pty Ltd
????? ???? ???? ?? ???? ??????? ???????? ????? ?? ??? ?????? ??????.
?? ????? ????? ????? ???? ????? ?? ????? ??? ??÷??
www.israelidances.com 
 
???????? ????? ???? ??????? ??? ???
?????? ???? ?? ????: ???? ???? ????÷?
?????? ???? ??????? © 2020-1996 ??? ?? Jack Steel
????? ???? ??????? ???? ?÷????? ?? ??? Martin Splitter - ImageWorks
???? ?????? ???? ??????? ?????? © 2020-2002 ?????? ??? ????