מאוול אינטרנשיונל - אבי לוי
[English]

÷?? ????÷?: ??? ?÷?? ????÷?
÷?? ?????: ??? ?÷?? ?????
÷?? ?????: ??? ?÷?? ?????
????? ????:   ??? ?????? ????
???: ????
???: 2001
????/?: אבי לוי
?????: דניאל גפני, מעין אוחנה
???: דניאל גפני + מעין אוחנה
????/?: הגמלים
?÷?? ?????: DVD-מחול מיאמי 2008
הורה כיף 2001
מחול השלום 2002
מחנה ריקודי עם - חגיגה 2001
מיכאל ברזילי - סדנה מס. 93 (ינואר 2001 -R212)
?÷?? ?????÷?: אבי לוי - אביבים 2 - ריקודי עם - CD
אבי לוי - אביבים 3 - ריקודי עם - CD
חגיגה 2001 חלק 1 + 2 - CD
מאיר שם טוב - מס. 13 - 2001 - ריקודי עם ישראליים - CD
מחול השלום 2002 חלק 1 + 2 - CD
מחול מיאמי - 2008 - CD
מיכאל ברזילי סדנה 93 (9 יוני 2001) - R212 - CD
רוקדים 71 - CD
רפי זיו מס. 1 - CD
???? ??÷???? / ????: Gvanim 2014
רישום צעדים: Roberto Haddon Dance Notations
?????: and Dani Gafni {Music}
??? ???÷?? ?????: ??? ???
???? ?? ???? ÷???? ?? ???? IsraeliDances.com
?????? ???? ?? Sam Lipski Associates Pty Ltd
????? ???? ???? ?? ???? ??????? ???????? ????? ?? ??? ?????? ??????.
?? ????? ????? ????? ???? ????? ?? ????? ??? ??÷??
www.israelidances.com 
 
???????? ????? ???? ??????? ??? ???
?????? ???? ?? ????: ???? ???? ????÷?
?????? ???? ??????? © 2020-1996 ??? ?? Jack Steel
????? ???? ??????? ???? ?÷????? ?? ??? Martin Splitter - ImageWorks
???? ?????? ???? ??????? ?????? © 2020-2002 ?????? ??? ????