הכניסיני תחת כנפך - גדי ביטון
[English]

÷?? ????÷?: ??? ?÷?? ????÷?
????? ????:   ??? ?????? ????
???: ?????
???: 1999
????/?: גדי ביטון
?????: חיים נחמן ביאליק
???: נעמי שמר
????/?: יואב יצחק
?÷?? ?????: הילולה 1999
מחול אירופה 2000
מחנה ריקוד 2000
?÷?? ?????÷?: הילולה 1999 - CD
מחול אירופה 2000 חלק 1 + 2 - CD
רוקדים 62 - CD
?????: Also sung by Rita, Arik Einstein, Ester Ofarim, Ester Ofarim 
??? ???÷?? ?????: ??? ???
???? ?? ???? ÷???? ?? ???? IsraeliDances.com
?????? ???? ?? Sam Lipski Associates Pty Ltd
????? ???? ???? ?? ???? ??????? ???????? ????? ?? ??? ?????? ??????.
?? ????? ????? ????? ???? ????? ?? ????? ??? ??÷??
www.israelidances.com 
 
???????? ????? ???? ??????? ??? ???
?????? ???? ?? ????: ???? ???? ????÷?
?????? ???? ??????? © 2020-1996 ??? ?? Jack Steel
????? ???? ??????? ???? ?÷????? ?? ??? Martin Splitter - ImageWorks
???? ?????? ???? ??????? ?????? © 2020-2002 ?????? ??? ????