מטר - ישראל יעקובי
[English]

÷?? ????÷?: ??? ?÷?? ????÷?
÷?? ?????: ??? ?÷?? ?????
???: ????
???: 1998
????/?: ישראל יעקובי
?????: ברכה כהן
???: ברכה כהן
????/?: ברכה כהן
?÷?? ?????: DVD/CD-Karmiel Summer Course 2016
Carnavale WorkshopVenice 2020 with Dudu Barzilay
Horati 2001
הורה כיף 1999
ישראל יעקובי-רוקדים מס. DVD 116
מחול אביב DVD 2007
פינג'אן 1999
רוקדים מס. DVD-251
ריקודי עם - מחנה יונה 1999
ריקודי עם - סבבה 2001
ריקודי עם - סבבה 2008
?÷?? ?????÷?: במעגל - עם ישרל יעקובי - CD
הורה כיף 1999 - CD
הורה כיף 28 - CD
השתלמות- CD R251
ישרל יעקובי - פיג'אן 2004 - CD
ליאור 1 - ישראל יעקב - CD
מאיר שם טוב - מס. 11 - 1999 - ריקודי עם ישראליים - CD
מחול אביב 2007 - CD
רוקדים 116 - CD
רוקדים 65 - CD
???? ??÷???? / ????: סבבה 2008
??? ???÷?? ?????: ??? ???
???? ?? ???? ÷???? ?? ???? IsraeliDances.com
?????? ???? ?? Sam Lipski Associates Pty Ltd
????? ???? ???? ?? ???? ??????? ???????? ????? ?? ??? ?????? ??????.
?? ????? ????? ????? ???? ????? ?? ????? ??? ??÷??
www.israelidances.com 
 
???????? ????? ???? ??????? ??? ???
?????? ???? ?? ????: ???? ???? ????÷?
?????? ???? ??????? © 2020-1996 ??? ?? Jack Steel
????? ???? ??????? ???? ?÷????? ?? ??? Martin Splitter - ImageWorks
???? ?????? ???? ??????? ?????? © 2020-2002 ?????? ??? ????