ג'מעה במדבר - אבי לוי + גדי ביטון
[English]

÷?? ????÷?: ??? ?÷?? ????÷?
÷?? ?????: ??? ?÷?? ?????
????? ????:   ??? ?????? ????
???: ????
???: 1999
????/?: אבי לוי + גדי ביטון
?????: איילט ציוני, גילי ליבר
???: גילי ליבר
????/?: דינדין אביב
?÷?? ?????: הילולה 1999
חגיגה - 2010
חוללו זמר מס. 31 - סדנה עם גדי ביטון/ירון מישר - March 1 2006 - R245 - DVD
כרמיאל 1999
מחול אירופה 1999
מחנה ריקוד 1999
עמנואל מס. 53
?÷?? ?????÷?: CD-Camp Yachad 2010
אבי לוי - אביבים 1 - ריקודי עם - CD
גדי ביטון - ג'מעה במדבר - רקיודי עם - CD
הורה כיף 28 - CD
הילולה 1999 - CD
חוללו זמר מס. 31 - סדנה עם גדי ביטון/ירון מישר - March 1 2006 - R245 - CD
ליאור 1 - ישראל יעקב - CD
מאיר שם טוב - מס. 11 - 1999 - ריקודי עם ישראליים - CD
רוקדים 63 - CD
ריקודי עם ישראליים מס. 3 עם ויקטור גבאי - CD
רישום צעדים: Roberto Haddon Dance Notations
?????: Karmiel 1999-2nd place
??? ???÷?? ?????: ??? ???
???? ?? ???? ÷???? ?? ???? IsraeliDances.com
?????? ???? ?? Sam Lipski Associates Pty Ltd
????? ???? ???? ?? ???? ??????? ???????? ????? ?? ??? ?????? ??????.
?? ????? ????? ????? ???? ????? ?? ????? ??? ??÷??
www.israelidances.com 
 
???????? ????? ???? ??????? ??? ???
?????? ???? ?? ????: ???? ???? ????÷?
?????? ???? ??????? © 2020-1996 ??? ?? Jack Steel
????? ???? ??????? ???? ?÷????? ?? ??? Martin Splitter - ImageWorks
???? ?????? ???? ??????? ?????? © 2020-2002 ?????? ??? ????