מסתובב - נפתלי קדוש
[English]

÷?? ????÷?: ??? ?÷?? ????÷?
????? ????:   ??? ?????? ????
???: ????
???: 1998
????/?: נפתלי קדוש
?????: אברהם בן-זאב
???: מ. סנדל
????/?: דורון מזר
?÷?? ?????: מחול אירופה 2000
מחנה הורה דיקלה 1999
רוקדים מס. 402
ריתמיקה צפון-מערב 2000
?÷?? ?????÷?: הורה כיף 27 - CD
ליאור 1 - ישראל יעקב - CD
נפתלי קדוש - דיקלה 2 - CD
רוקדים 65 - CD
ריתמיקה צפון מערב 2000 - CD
???? ??÷???? / ????: תרקדו 2008
??? ???÷?? ?????: ??? ???
???? ?? ???? ÷???? ?? ???? IsraeliDances.com
?????? ???? ?? Sam Lipski Associates Pty Ltd
????? ???? ???? ?? ???? ??????? ???????? ????? ?? ??? ?????? ??????.
?? ????? ????? ????? ???? ????? ?? ????? ??? ??÷??
www.israelidances.com 
 
???????? ????? ???? ??????? ??? ???
?????? ???? ?? ????: ???? ???? ????÷?
?????? ???? ??????? © 2020-1996 ??? ?? Jack Steel
????? ???? ??????? ???? ?÷????? ?? ??? Martin Splitter - ImageWorks
???? ?????? ???? ??????? ?????? © 2020-2002 ?????? ??? ????