אני אתן לך - נפתלי קדוש
[English]

÷?? ????÷?: ??? ?÷?? ????÷?
÷?? ?????: ??? ?÷?? ?????
÷?? ?????: ??? ?÷?? ?????
????? ????:   ??? ?????? ????
???: ?????
???: 1999
????/?: נפתלי קדוש
?????: זאב נחמה, ת. קליסקי
???: זאב נחמה+תמיר קליסקי
????/?: אתניקס
?÷?? ?????: הורה כיף - 2003
הורה כיף 2000
מחנה הורה דיקלה 1999
רוקדים מס. 398
?÷?? ?????÷?: אבי פרץ מס. 3 - CD
חוללו זמר מס. 32 - סדנה עם גדי ביטון/ירון מישר - March 1 2006 - R246 - CD
ליאור 1 - ישראל יעקב - CD
מאיר שם טוב - מס. 11 - 1999 - ריקודי עם ישראליים - CD
מחול השלום 2003 - CD
נפתלי קדוש - דיקלה 2 - CD
רוקדים 398
רוקדים 64 - CD
ריתמיקה צפון מערב 2000 - CD
?????: sma Im Rak Tagidi Ken, Also sung by Regev Hod
??? ???÷?? ?????: ??? ???
???? ?? ???? ÷???? ?? ???? IsraeliDances.com
?????? ???? ?? Sam Lipski Associates Pty Ltd
????? ???? ???? ?? ???? ??????? ???????? ????? ?? ??? ?????? ??????.
?? ????? ????? ????? ???? ????? ?? ????? ??? ??÷??
www.israelidances.com 
 
???????? ????? ???? ??????? ??? ???
?????? ???? ?? ????: ???? ???? ????÷?
?????? ???? ??????? © 2020-1996 ??? ?? Jack Steel
????? ???? ??????? ???? ?÷????? ?? ??? Martin Splitter - ImageWorks
???? ?????? ???? ??????? ?????? © 2020-2002 ?????? ??? ????