שותה הכפר - טוביה טישלר
[English]

÷?? ????÷?: ??? ?÷?? ????÷?
???: ????
???: 1990
????/?: טוביה טישלר
?????: יהודה פוליקר
???: שלום חנוך
????/?: יהודה פוליקר
?÷?? ?????: הורה כיף 1997
מחול אביב DVD 2006
מחול אירופה 1994
מחול מיאמי 1998
מחנה ריקודי עם - כוכב כחול 1994
עמנואל מס. 17
רוקדים 282-לרקוד ביחד 3א DVD
ריקודי עם - מחנה יונה 1998
ריקודי עם - עם יואב אשריאל סדנה 80 (W188)
?÷?? ?????÷?: מאיר שם טוב - מס. 9 - 1997 - ריקודי עם ישראליים - CD
מחול אביב 2006 - CD
רוקדים 282 - CD
רוקדים 50 - CD
רוקדים מס.107 - קלטת שמע
רוקדים מס.188 - קלטת שמע
???? ??÷???? / ????: סבבה 2008
רישום צעדים: Recording Center For Folk Dancing No.107 (in Hebrew)
?????: Modified 1997
??? ???÷?? ?????: ??? ???
???? ?? ???? ÷???? ?? ???? IsraeliDances.com
?????? ???? ?? Sam Lipski Associates Pty Ltd
????? ???? ???? ?? ???? ??????? ???????? ????? ?? ??? ?????? ??????.
?? ????? ????? ????? ???? ????? ?? ????? ??? ??÷??
www.israelidances.com 
 
???????? ????? ???? ??????? ??? ???
?????? ???? ?? ????: ???? ???? ????÷?
?????? ???? ??????? © 2020-1996 ??? ?? Jack Steel
????? ???? ??????? ???? ?÷????? ?? ??? Martin Splitter - ImageWorks
???? ?????? ???? ??????? ?????? © 2020-2002 ?????? ??? ????