ילדת המדבר - שמוליק גוב-ארי
[English]

÷?? ????÷?: ??? ?÷?? ????÷?
???: ????
???: 1998
????/?: שמוליק גוב-ארי
?????: אבנר גדסי
???: אבנר גדסי
????/?: אבנר גדסי
?÷?? ?????: DVD-Machol Pacifica 1998 with Shmulik Gov Ari
DVD מחול אירופה 2010
Rokdim Choref 1998
מחנה ריקוד 1999
מחנה ריקודי עם - חגיגה 1999
?÷?? ?????÷?: חגיגה 1999 חלק 1 + 2 - CD
מחול אביב 2000 - CD
מחול אירופה CD -2010
שמוליק גוב-ארי - חולי ריקוד 98' - CD
תמרון 2000 - CD
???? ??÷???? / ????: מחול אירופה 2010
רישום צעדים: Roberto Haddon Dance Notations
??? ???÷?? ?????: ??? ???
???? ?? ???? ÷???? ?? ???? IsraeliDances.com
?????? ???? ?? Sam Lipski Associates Pty Ltd
????? ???? ???? ?? ???? ??????? ???????? ????? ?? ??? ?????? ??????.
?? ????? ????? ????? ???? ????? ?? ????? ??? ??÷??
www.israelidances.com 
 
???????? ????? ???? ??????? ??? ???
?????? ???? ?? ????: ???? ???? ????÷?
?????? ???? ??????? © 2020-1996 ??? ?? Jack Steel
????? ???? ??????? ???? ?÷????? ?? ??? Martin Splitter - ImageWorks
???? ?????? ???? ??????? ?????? © 2020-2002 ?????? ??? ????