למה מה - שמוליק גוב-ארי
[English]

÷?? ????÷?: ??? ?÷?? ????÷?
÷?? ?????: ??? ?÷?? ?????
÷?? ?????: ??? ?÷?? ?????
????? ????:   ??? ?????? ????
???: ?????
???: 1998
????/?: שמוליק גוב-ארי
?????: אביהו מדינה
???: אביהו מדינה
????/?: אביהו מדינה
?÷?? ?????: DVD-Machol Pacifica 1998 with Shmulik Gov Ari
Beketzev Acher 2018
מחול אביב 2000
מחול אירופה 1999
מחול אירופה 2013
מחנה ריקוד 1998
מחנה ריקודי עם - חגיגה 1998
רוקדים מס. 60
ריקודי עם - עם גדי ביטון סדנה 14 (W197)
שמוליק גוב-ארי - 2006 - DVD
?÷?? ?????÷?: רוקדים 54 - CD
רוקדים מס.197 - קלטת שמע
שמוליק גוב-ארי - חולי ריקוד 2006-5 - CD
שמוליק גוב-ארי - חולי ריקוד 98' - CD
רישום צעדים: Laurie Markus Dance Notations
??? ???÷?? ?????: ??? ???
???? ?? ???? ÷???? ?? ???? IsraeliDances.com
?????? ???? ?? Sam Lipski Associates Pty Ltd
????? ???? ???? ?? ???? ??????? ???????? ????? ?? ??? ?????? ??????.
?? ????? ????? ????? ???? ????? ?? ????? ??? ??÷??
www.israelidances.com 
 
???????? ????? ???? ??????? ??? ???
?????? ???? ?? ????: ???? ???? ????÷?
?????? ???? ??????? © 2020-1996 ??? ?? Jack Steel
????? ???? ??????? ???? ?÷????? ?? ??? Martin Splitter - ImageWorks
???? ?????? ???? ??????? ?????? © 2020-2002 ?????? ??? ????