בנאות מרעה - דני דאסא
[English]

÷?? ????÷?: ??? ?÷?? ????÷?
÷?? ?????: ??? ?÷?? ?????
÷?? ?????: ??? ?÷?? ?????
????? ????:   ??? ?????? ????
???: ?????
???: 1980
????/?: דני דאסא
?????: משה עוז
???: משה עוז
????/?: נגינה
?÷?? ?????: גדי מאיר - ריקודי עם - VIM50
מחנה ריקודי עם - הורה שלום 1985
מחנה ריקודי עם - כוכב כחול 1990
סדנת גדי ביטון/ירון מישר חוללו זמר מס. 22 (9 R229-April 2004)
עמנואל מס. 13
ריקודי עם - מחנה שורשים 2003
?÷?? ?????÷?: LP-Israeli Folk Dances with Moti Elfassy - ME 001 [BTL101]-(1981L)
דני דאסא 2 - CD
חוללו זמר מס. 20 - סדנה עם גדי ביטון/ירון מישר (April 9 2004 - CD - R227)
חוללו זמר מס. 21 - סדנה עם גדי ביטון/ירון מישר (April 9 2004 - CD - R228)
חוללו זמר מס. 22 - סדנה עם גדי ביטון/ירון מישר (April 9 2004 - CD - R229)
עמנואל מס. 13 - קלטת שמע
רוקדים 18 - CD
רוקדים מס. 30 - קלטת שמע
רישום צעדים: Blue Star Dance Notations
Recording Center For Folk Dancing No.30 (in Hebrew)
?????: Also sung The Demols.
??? ???÷?? ?????: ??? ???
???? ?? ???? ÷???? ?? ???? IsraeliDances.com
?????? ???? ?? Sam Lipski Associates Pty Ltd
????? ???? ???? ?? ???? ??????? ???????? ????? ?? ??? ?????? ??????.
?? ????? ????? ????? ???? ????? ?? ????? ??? ??÷??
www.israelidances.com 
 
???????? ????? ???? ??????? ??? ???
?????? ???? ?? ????: ???? ???? ????÷?
?????? ???? ??????? © 2020-1996 ??? ?? Jack Steel
????? ???? ??????? ???? ?÷????? ?? ??? Martin Splitter - ImageWorks
???? ?????? ???? ??????? ?????? © 2020-2002 ?????? ??? ????