אור וירושלים - שושנה קופולביץ
[English]

÷?? ????÷?: ??? ?÷?? ????÷?
????? ????:   ??? ?????? ????
???: ????
???: 1980
????/?: שושנה קופולביץ
?????: יוסף שריג
???: יוסף שריג
????/?: יהורם גאון
?÷?? ?????: גדי מאיר - ריקודי עם - VIM33
גדי מאיר - ריקודי עם - VIM35
מחול אירופה 2017
מחנה ריקודי עם - הורה שלום 1984
מחנה ריקודי עם - כוכב כחול 1986
מחנה ריקודי עם - כוכב כחול 1992
מחנה ריקודי עם - כוכב כחול 1995
עמנואל מס. 11
עמנואל מס.205
עמנואל מס.303
רוקדים מס. 18
רוקדים מס. 303 DVD
ריקודי עם - מחנה שורשים 1995
ריקודי עם - מחנה שורשים 1996
ריקודי עם - עם מיכאל ברזילי סדנה 72 (W146)
?÷?? ?????÷?: LP-Tel-Aviv Express #1 - MOMO 18 [TAV] - Moshe Eskayo
הורה כיף 34 - CD
זוהר ישראל - רוקדים 101 - CD
רוקדים 25 - CD
רוקדים 303 - CD
רוקדים 51 - CD
רוקדים 73 - CD
רוקדים מס. 31 - קלטת שמע
רוקדים מס.146 - קלטת שמע
???? ??÷???? / ????: Machol Europa 2017
Nurit Grinfeld London Workshop, May 2010
רישום צעדים: Hora Keff Dance Notations
?????: Also sung by Haparvarim, Also sung by Yehoram Gaon, Yafa Yarkoni, Gevatron, Ronit Ophir,
??? ???÷?? ?????: ??? ???
???? ?? ???? ÷???? ?? ???? IsraeliDances.com
?????? ???? ?? Sam Lipski Associates Pty Ltd
????? ???? ???? ?? ???? ??????? ???????? ????? ?? ??? ?????? ??????.
?? ????? ????? ????? ???? ????? ?? ????? ??? ??÷??
www.israelidances.com 
 
???????? ????? ???? ??????? ??? ???
?????? ???? ?? ????: ???? ???? ????÷?
?????? ???? ??????? © 2020-1996 ??? ?? Jack Steel
????? ???? ??????? ???? ?÷????? ?? ??? Martin Splitter - ImageWorks
???? ?????? ???? ??????? ?????? © 2020-2002 ?????? ??? ????