נבטים - שלמה ממן
[English]

÷?? ????÷?: ??? ?÷?? ????÷?
???: ????
???: 1985
????/?: שלמה ממן
?????: אין
???: אורי כהן
????/?: נגינה
?÷?? ?????: DVD רוקדים מס. 501
DVD-Shlomo Maman-Australia + NZ 2007
Horati 2017
Shlomo Mamam Productions 2
גדי מאיר - ריקודי עם - VIM35
גדי מאיר - ריקודי עם - VIM47
סדנה עם יואב אשריאל מס. 25\26\27
סדנת גדי ביטון/ירון מישר חוללו זמר מס. 22 (9 R229-April 2004)
עמנואל מס. 36
עמנואל מס.227
ריקודי עם - מחנה שורשים 2003
ריקודי עם עם שלמה ממן - נוה מדבר מס. 3
שלמה ממן מס-1--DVD R112
?÷?? ?????÷?: CD-Shlomo Maman-Australia + NZ - 2007
LP-Manginot 6 - [SMN6] - Shlomo Maman
חוללו זמר מס. 20 - סדנה עם גדי ביטון/ירון מישר (April 9 2004 - CD - R227)
מטמונים 1 - CD
רוקדים 21 - CD
רוקדים מס. 73 - קלטת שמע
רוקדים מס.148 - קלטת שמע
שלמה ממן - פעמוני מזרח - ממן 3 - CD
???? ??÷???? / ????: Dances shown at Horati 2017
רישום צעדים: Blue Star Dance Notations
Hora Keff Dance Notations
??? ???÷?? ?????: ??? ???
???? ?? ???? ÷???? ?? ???? IsraeliDances.com
?????? ???? ?? Sam Lipski Associates Pty Ltd
????? ???? ???? ?? ???? ??????? ???????? ????? ?? ??? ?????? ??????.
?? ????? ????? ????? ???? ????? ?? ????? ??? ??÷??
www.israelidances.com 
 
???????? ????? ???? ??????? ??? ???
?????? ???? ?? ????: ???? ???? ????÷?
?????? ???? ??????? © 2020-1996 ??? ?? Jack Steel
????? ???? ??????? ???? ?÷????? ?? ??? Martin Splitter - ImageWorks
???? ?????? ???? ??????? ?????? © 2020-2002 ?????? ??? ????