נצנים נראו בארץ - רבקה שטורמן
[English]

÷?? ????÷?: ??? ?÷?? ????÷?
????? ????:   ??? ?????? ????
???: ?????????
???: 1952
????/?: רבקה שטורמן
?????: תנ"כי
???: נחום היימן
????/?: נגינה
?÷?? ?????: עמנואל מס.214
עמנואל מס.303
?÷?? ?????÷?: LP-Israeli Folk Dances Volume 3 (1976)-Hataklit MM 30922 [EN3]-J. Gabay
LP-Na’arah: Folkdances of Israel - IFC 1 - (1970) - Moshe Eskayo
יונתן גבאי - שלום על ישראל - ריקודי עם חלק 2 - CD
מנגינות מס. 7 - קלטת שמע
רישום צעדים: Assorted Cildren Dances
?????: Song Of Songs 2:11-13, Pesach Dance
??? ???÷?? ?????: ??? ???
???? ?? ???? ÷???? ?? ???? IsraeliDances.com
?????? ???? ?? Sam Lipski Associates Pty Ltd
????? ???? ???? ?? ???? ??????? ???????? ????? ?? ??? ?????? ??????.
?? ????? ????? ????? ???? ????? ?? ????? ??? ??÷??
www.israelidances.com 
 
???????? ????? ???? ??????? ??? ???
?????? ???? ?? ????: ???? ???? ????÷?
?????? ???? ??????? © 2020-1996 ??? ?? Jack Steel
????? ???? ??????? ???? ?÷????? ?? ??? Martin Splitter - ImageWorks
???? ?????? ???? ??????? ?????? © 2020-2002 ?????? ??? ????