איה - שלמה ממן
[English]

÷?? ????÷?: ??? ?÷?? ????÷?
÷?? ?????: ??? ?÷?? ?????
÷?? ?????: ??? ?÷?? ?????
????? ????:   ??? ?????? ????
???: ????
???: 1991
????/?: שלמה ממן
?????: נתן אלתרמן
???: מרדכי זעירא
????/?: הגבעתרון
?÷?? ?????: Mishael Barzilay Private Video Cassette Collection
הורה כיף 1991
מחנה ריקודי עם - כוכב כחול 1993
עמנואל מס. 20
רוקדים מס. 406
?÷?? ?????÷?: מטמונים 1 - CD
רוקדים 25 - CD
רוקדים מס.115 - קלטת שמע
רישום צעדים: Blue Star Dance Notations
?????: Also sung by Shoshana Damari, Haim Moshe
??? ???÷?? ?????: ??? ???
???? ?? ???? ÷???? ?? ???? IsraeliDances.com
?????? ???? ?? Sam Lipski Associates Pty Ltd
????? ???? ???? ?? ???? ??????? ???????? ????? ?? ??? ?????? ??????.
?? ????? ????? ????? ???? ????? ?? ????? ??? ??÷??
www.israelidances.com 
 
???????? ????? ???? ??????? ??? ???
?????? ???? ?? ????: ???? ???? ????÷?
?????? ???? ??????? © 2020-1996 ??? ?? Jack Steel
????? ???? ??????? ???? ?÷????? ?? ??? Martin Splitter - ImageWorks
???? ?????? ???? ??????? ?????? © 2020-2002 ?????? ??? ????