בואו ונשיר - מישאל ברזילי + יענקל'ה לוי + משה אשכנזי/ עימנואל
[English]

÷?? ????÷?: ??? ?÷?? ????÷?
÷?? ?????: ??? ?÷?? ?????
÷?? ?????: ??? ?÷?? ?????
????? ????:   ??? ?????? ????
???: ????
???: 1987
????/?: מישאל ברזילי + יענקל'ה לוי + משה אשכנזי/ עימנואל
?????: לאה עמנואל
???: נמרוד טנא
????/?: שימי לוי
?÷?? ?????: גדי מאיר - ריקודי עם - VIM37
מחנה ריקודי עם - כוכב כחול 1987
מחנה ריקודי עם - ריקוד וושנגטון ליום הזכרון 1989
עמנואל מס. 2
עמנואל מס.106
עמנואל מס.212
רוקדים מס. 16
ריקודי עם - מחנה שורשים 2009
?÷?? ?????÷?: LP-Dance + Sing With Y’huda Emanuel:Vehazemer Shav Elai-YE-1001 VSE]
LP-Jerusalem 20 - 6/89 T007 [JER] - (1989) - Moshe Telem
הורה כיף 20 - CD
יהודה עימנואל - ריקודי עם - CD
יענקל'ה לוי - 1 - CD
מחול פסיפיק 2001 עם רענן מור חלק 4 - CD
משה תלם - תלמים 3 - CD
רוקדים 11 - CD
רוקדים מס. 75 - קלטת שמע
רוקדים מס. 93 - קלטת שמע
ריקודי עם ישראלים חדשים 1992 חלק 2 - קלטת שמע
שמוליק גוב ארי 1990 - קלטת שמע
רישום צעדים: Recording Center For Folk Dancing No.75 (in Hebrew)
?????: Also sung by Yehudah Emanuel
??? ???÷?? ?????: ??? ???
???? ?? ???? ÷???? ?? ???? IsraeliDances.com
?????? ???? ?? Sam Lipski Associates Pty Ltd
????? ???? ???? ?? ???? ??????? ???????? ????? ?? ??? ?????? ??????.
?? ????? ????? ????? ???? ????? ?? ????? ??? ??÷??
www.israelidances.com 
 
???????? ????? ???? ??????? ??? ???
?????? ???? ?? ????: ???? ???? ????÷?
?????? ???? ??????? © 2020-1996 ??? ?? Jack Steel
????? ???? ??????? ???? ?÷????? ?? ??? Martin Splitter - ImageWorks
???? ?????? ???? ??????? ?????? © 2020-2002 ?????? ??? ????