הבה נגילה - גטרוד קראוס
[English]

????? ????:   ??? ?????? ????
???: ?????
???: 1954
????/?: גטרוד קראוס
?????: משה נתנזון
???: אברהם צבי אידלסון
????/?: להקת כרמון
?÷?? ?????:
?÷?? ?????÷?:
?????: aka Hora,New Israeli Dances, by Dvora Lapson and Gert Kaufman
??? ???÷?? ?????: ??? ???
???? ?? ???? ÷???? ?? ???? IsraeliDances.com
?????? ???? ?? Sam Lipski Associates Pty Ltd
????? ???? ???? ?? ???? ??????? ???????? ????? ?? ??? ?????? ??????.
?? ????? ????? ????? ???? ????? ?? ????? ??? ??÷??
www.israelidances.com 
 
???????? ????? ???? ??????? ??? ???
?????? ???? ?? ????: ???? ???? ????÷?
?????? ???? ??????? © 2020-1996 ??? ?? Jack Steel
????? ???? ??????? ???? ?÷????? ?? ??? Martin Splitter - ImageWorks
???? ?????? ???? ??????? ?????? © 2020-2002 ?????? ??? ????