על כנפי הכסף - מוטי אלפסי
[English]

÷?? ????÷?: ??? ?÷?? ????÷?
÷?? ?????: ??? ?÷?? ?????
÷?? ?????: ??? ?÷?? ?????
????? ????:   ??? ?????? ????
???: ????
???: 1970
????/?: מוטי אלפסי
?????: נעמי שמר
???: נעמי שמר
????/?: איר פורס טרופה
?÷?? ?????: DVD-Karmiel Summer Course 2007 Vols. 1 + 2
Bou Lirkod-Israeli Dances for Beginers Vol.2
גדי מאיר - ריקודי עם - VIM14
גדי מאיר - ריקודי עם - VIM33
גדי מאיר - ריקודי עם - VIM47
גדי מאיר - ריקודי עם - VIM53
מחול אירופה 2014
מחנה ריקודי עם - ריקוד וושנגטון ליום הזכרון 1990
עמנואל מס. 7
עמנואל מס.106
עמנואל מס.212
עמנואל מס.303
רוקדים מס. VCD-1
?÷?? ?????÷?: CD-Camp Yachad 2010
LP-Back From Israel 76 - Hadarim 8 - (1976) - Shlomo Bachar
LP-Gary Fox Presents Old and New - Blue Star 1977 GF-1-(1977)-Gary Fox
LP-Haim Livne Presents New + Most Popular Dances From Israel HL-1 (1977)
LP-Israel in Song and Dance - ELF 30876 - Rafi Elfassy #1
LP-Sovu Bamachol: Israeli Folk Dance Party-Makolit12004(1976L)-M. Barzilay
LP-Telamim 3: Israeli Folk Dances with M. Telem - TN-11233 [TMM2](1985)
הורה כיף 16 - CD
זוהר ישראל - רוקדים 101 - CD
יהודה עימנואל - ריקודי עם - CD
משה תלם - תלמים 1 - CD
רוקדים 1 - CD
רוקדים 20 - CD
רוקדים מס. 1 - קלטת שמע
רוקדים מס. 6 - קלטת שמע
רישום צעדים: Recording Center For Folk Dancing No.1 (in Hebrew)
Recording Center For Folk Dancing No.6 (in Hebrew)
?????: and Ofra Haza, Lehakat Cheil Ha'avir
??? ???÷?? ?????: ??? ???
???? ?? ???? ÷???? ?? ???? IsraeliDances.com
?????? ???? ?? Sam Lipski Associates Pty Ltd
????? ???? ???? ?? ???? ??????? ???????? ????? ?? ??? ?????? ??????.
?? ????? ????? ????? ???? ????? ?? ????? ??? ??÷??
www.israelidances.com 
 
???????? ????? ???? ??????? ??? ???
?????? ???? ?? ????: ???? ???? ????÷?
?????? ???? ??????? © 2019-1996 ??? ?? Jack Steel
????? ???? ??????? ???? ?÷????? ?? ??? Martin Splitter - ImageWorks
???? ?????? ???? ??????? ?????? © 2019-2002 ?????? ??? ????