מלא כוס יין אדום - שושנה קופולביץ
[English]

÷?? ????÷?: ??? ?÷?? ????÷?
???: ????
???: 1985
????/?: שושנה קופולביץ
?????: עממי
???: עממי
????/?: הגבעתרון
?÷?? ?????: רוקדים מס. 398
?÷?? ?????÷?: רוקדים 398
רוקדים מס. 35 - קלטת שמע
רישום צעדים: Recording Center For Folk Dancing No.35 (in Hebrew)
??? ???÷?? ?????: ??? ???
???? ?? ???? ÷???? ?? ???? IsraeliDances.com
?????? ???? ?? Sam Lipski Associates Pty Ltd
????? ???? ???? ?? ???? ??????? ???????? ????? ?? ??? ?????? ??????.
?? ????? ????? ????? ???? ????? ?? ????? ??? ??÷??
www.israelidances.com 
 
???????? ????? ???? ??????? ??? ???
?????? ???? ?? ????: ???? ???? ????÷?
?????? ???? ??????? © 2020-1996 ??? ?? Jack Steel
????? ???? ??????? ???? ?÷????? ?? ??? Martin Splitter - ImageWorks
???? ?????? ???? ??????? ?????? © 2020-2002 ?????? ??? ????