לי ולך - בנצי תירם
[English]

÷?? ????÷?: ??? ?÷?? ????÷?
????? ????:   ??? ?????? ????
???: ?????
???: 1975
????/?: בנצי תירם
?????: דידי מנוסי
???: יוחנן זראי
????/?: אריק איינשטיין
?÷?? ?????:
?÷?? ?????÷?: רוקדים 400
רוקדים מס. 28 - קלטת שמע
רישום צעדים: Recording Center For Folk Dancing No.28 (in Hebrew)
?????: Also sung by Arik Einstein and Ge'ula Noni, Oshri Cohen, Tango,  Arik Sinai
??? ???÷?? ?????: ??? ???
???? ?? ???? ÷???? ?? ???? IsraeliDances.com
?????? ???? ?? Sam Lipski Associates Pty Ltd
????? ???? ???? ?? ???? ??????? ???????? ????? ?? ??? ?????? ??????.
?? ????? ????? ????? ???? ????? ?? ????? ??? ??÷??
www.israelidances.com 
 
???????? ????? ???? ??????? ??? ???
?????? ???? ?? ????: ???? ???? ????÷?
?????? ???? ??????? © 2020-1996 ??? ?? Jack Steel
????? ???? ??????? ???? ?÷????? ?? ??? Martin Splitter - ImageWorks
???? ?????? ???? ??????? ?????? © 2020-2002 ?????? ??? ????