ריקוד הסומבררו - ישראל שיקר
[English]

÷?? ????÷?: ??? ?÷?? ????÷?
????? ????:   ??? ?????? ????
???: ?????
???: 1991
????/?: ישראל שיקר
?????: דארון שוואר
???: דארון שוואר
????/?: רון שובל
?÷?? ?????: Israel Shiker Workshop 1991
Mishael Barzilay Private Video Cassette Collection
גדי מאיר - ריקודי עם - VIM11
גדי מאיר - ריקודי עם - VIM18
גדי מאיר - ריקודי עם - VIM24
גדי מאיר - ריקודי עם - VIM31
גדי מאיר - ריקודי עם - VIM33
עמנואל מס. 20
עמנואל מס.219
רוקדים מס. DVD 10
?÷?? ?????÷?: CD-Camp Yachad 2010
הורה כיף 9 - CD
מאיר שם טוב - מס. 5 - עד 1994 - ריקודי עם ישראליים - CD
רוקדים 10 - CD
רוקדים מס.116 - קלטת שמע
???? ??÷???? / ????: יחד 2009
רישום צעדים: Recording Center For Folk Dancing No.116 (in Hebrew)
??? ???÷?? ?????: ??? ???
???? ?? ???? ÷???? ?? ???? IsraeliDances.com
?????? ???? ?? Sam Lipski Associates Pty Ltd
????? ???? ???? ?? ???? ??????? ???????? ????? ?? ??? ?????? ??????.
?? ????? ????? ????? ???? ????? ?? ????? ??? ??÷??
www.israelidances.com 
 
???????? ????? ???? ??????? ??? ???
?????? ???? ?? ????: ???? ???? ????÷?
?????? ???? ??????? © 2020-1996 ??? ?? Jack Steel
????? ???? ??????? ???? ?÷????? ?? ??? Martin Splitter - ImageWorks
???? ?????? ???? ??????? ?????? © 2020-2002 ?????? ??? ????