קומו נעלה - אבנר נעים
[English]

÷?? ????÷?: ??? ?÷?? ????÷?
????? ????:   ??? ?????? ????
???: ????
???: 1995
????/?: אבנר נעים
?????: אברהם לוי
???: משה בן מוש
????/?: אהרון ירימי
?÷?? ?????: הורה כיף 1997
מחול מיאמי DVD-1996
ריקודי עם - מחנה יונה 1998
ריקודי עם - עם יואב אשריאל סדנה 79 (W186)
?÷?? ?????÷?: אבנר נעים - מרגנית 1 - CD
מאיר שם טוב - מס. 7 - 1995 - ריקודי עם ישראליים - CD
מאיר שם טוב - מס. 9 - 1997 - ריקודי עם ישראליים - CD
רוקדים 49 - CD
רוקדים מס.186 - קלטת שמע
??? ???÷?? ?????: ??? ???
???? ?? ???? ÷???? ?? ???? IsraeliDances.com
?????? ???? ?? Sam Lipski Associates Pty Ltd
????? ???? ???? ?? ???? ??????? ???????? ????? ?? ??? ?????? ??????.
?? ????? ????? ????? ???? ????? ?? ????? ??? ??÷??
www.israelidances.com 
 
???????? ????? ???? ??????? ??? ???
?????? ???? ?? ????: ???? ???? ????÷?
?????? ???? ??????? © 2020-1996 ??? ?? Jack Steel
????? ???? ??????? ???? ?÷????? ?? ??? Martin Splitter - ImageWorks
???? ?????? ???? ??????? ?????? © 2020-2002 ?????? ??? ????