רודף שמלות - יצחק אפלבוים
[English]

÷?? ????÷?: ??? ?÷?? ????÷?
????? ????:   ??? ?????? ????
???: ?????
???: 1984
????/?: יצחק אפלבוים
?????: יורם טהרלב
???: עממי רומני
????/?: ששי קשת
?÷?? ?????: גדי מאיר - ריקודי עם - VIM28
גדי מאיר - ריקודי עם - VIM33
מחנה ריקודי עם - ריקוד וושנגטון ליום הזכרון 1990
עמנואל מס. 25
עמנואל מס.232
רוקדים מס. DVD 22
ריקודי עם - מחנה שורשים 1992
?÷?? ?????÷?: LP-Blue Star Folkdances of Israel - BS 1984 YE 10008 - D. Benshalom
הורה כיף 9 - CD
רוקדים 14 - CD
רוקדים מס. 27 - קלטת שמע
רישום צעדים: Recording Center For Folk Dancing No.27 (in Hebrew)
??? ???÷?? ?????: ??? ???
???? ?? ???? ÷???? ?? ???? IsraeliDances.com
?????? ???? ?? Sam Lipski Associates Pty Ltd
????? ???? ???? ?? ???? ??????? ???????? ????? ?? ??? ?????? ??????.
?? ????? ????? ????? ???? ????? ?? ????? ??? ??÷??
www.israelidances.com 
 
???????? ????? ???? ??????? ??? ???
?????? ???? ?? ????: ???? ???? ????÷?
?????? ???? ??????? © 2020-1996 ??? ?? Jack Steel
????? ???? ??????? ???? ?÷????? ?? ??? Martin Splitter - ImageWorks
???? ?????? ???? ??????? ?????? © 2020-2002 ?????? ??? ????