שתי עלמות - אבנר נעים
[English]

÷?? ????÷?: ??? ?÷?? ????÷?
????? ????:   ??? ?????? ????
???: ?????
???: 2000
????/?: אבנר נעים
?????: שימרית אור
???: שלום חנוך
????/?: שלום חנוך
?÷?? ?????: DVD-Hora Camp Melbourne 2012
רוקדים 316-ממנרקוד 5 DVD
?÷?? ?????÷?: CD-Hora Camp Melbourne 2012
אבנר נעים - מרגנית 3 - CD
רוקדים 316-ממנרקוד 5 CD
???? ??÷???? / ????: מחול אירופה 2011
?????: Also sung by Gidi Gov and Shaike Levy, Hachaverim Shel Benny, Hashlosharim, Chanan Yovel
??? ???÷?? ?????: ??? ???
???? ?? ???? ÷???? ?? ???? IsraeliDances.com
?????? ???? ?? Sam Lipski Associates Pty Ltd
????? ???? ???? ?? ???? ??????? ???????? ????? ?? ??? ?????? ??????.
?? ????? ????? ????? ???? ????? ?? ????? ??? ??÷??
www.israelidances.com 
 
???????? ????? ???? ??????? ??? ???
?????? ???? ?? ????: ???? ???? ????÷?
?????? ???? ??????? © 2020-1996 ??? ?? Jack Steel
????? ???? ??????? ???? ?÷????? ?? ??? Martin Splitter - ImageWorks
???? ?????? ???? ??????? ?????? © 2020-2002 ?????? ??? ????