השריקה - פרי שחף
[English]

÷?? ????÷?: ??? ?÷?? ????÷?
???: ?????
???: 1984
????/?: פרי שחף
?????: אין
???: חיים קינן
????/?: נגינה
?÷?? ?????: השתלמות ברזילי 96 - R244 - DVD
?÷?? ?????÷?: השתלמות R243+R244 - ברזילי 96 - CD
רוקדים מס. 30 - קלטת שמע
רישום צעדים: Recording Center For Folk Dancing No.30 (in Hebrew)
??? ???÷?? ?????: ??? ???
???? ?? ???? ÷???? ?? ???? IsraeliDances.com
?????? ???? ?? Sam Lipski Associates Pty Ltd
????? ???? ???? ?? ???? ??????? ???????? ????? ?? ??? ?????? ??????.
?? ????? ????? ????? ???? ????? ?? ????? ??? ??÷??
www.israelidances.com 
 
???????? ????? ???? ??????? ??? ???
?????? ???? ?? ????: ???? ???? ????÷?
?????? ???? ??????? © 2020-1996 ??? ?? Jack Steel
????? ???? ??????? ???? ?÷????? ?? ??? Martin Splitter - ImageWorks
???? ?????? ???? ??????? ?????? © 2020-2002 ?????? ??? ????