הלילה בחצות - שלמה בכר
[English]

÷?? ????÷?: ??? ?÷?? ????÷?
???: ?????
???: 1984
????/?: שלמה בכר
?????: עוזי חיטמן
???: עוזי חיטמן
????/?: שימי תבורי
?÷?? ?????: מחנה ריקודי עם - הורה שלום 1984
מחנה ריקודי עם - ריקוד וושנגטון ליום הזכרון 1990
ריקודי עם - מחנה שורשים 2009
?÷?? ?????÷?: LP-Shalom ‘84 Israeli Dance Institute - Hora Shalom 1984 I.D.I.-001 [SHA84]
ברזילאי מס. 1 - קלטת שמע
???? ??÷???? / ????: Shorashim 2017
??? ???÷?? ?????: ??? ???
???? ?? ???? ÷???? ?? ???? IsraeliDances.com
?????? ???? ?? Sam Lipski Associates Pty Ltd
????? ???? ???? ?? ???? ??????? ???????? ????? ?? ??? ?????? ??????.
?? ????? ????? ????? ???? ????? ?? ????? ??? ??÷??
www.israelidances.com 
 
???????? ????? ???? ??????? ??? ???
?????? ???? ?? ????: ???? ???? ????÷?
?????? ???? ??????? © 2020-1996 ??? ?? Jack Steel
????? ???? ??????? ???? ?÷????? ?? ??? Martin Splitter - ImageWorks
???? ?????? ???? ??????? ?????? © 2020-2002 ?????? ??? ????