מקהלה עליזה - יואב אשריאל
[English]

÷?? ????÷?: ??? ?÷?? ????÷?
????? ????:   ??? ?????? ????
???: ??????????
???: 1978
????/?: יואב אשריאל
?????: לאה נאור
???: נורית הירש
????/?: נעמי שמר
?÷?? ?????: DVD-Dance Your Way Through the Jewish Hollidays-Lorraine Posner Arcus
מחנה ריקודי עם - כוכב כחול 1995
רוקדים מס. DVD 90
?÷?? ?????÷?: רוקדים 90 - CD
רוקדים מס. 15 - קלטת שמע
רישום צעדים: Recording Center For Folk Dancing No.15 (in Hebrew)
?????: Also sung by Chava Alberstein
??? ???÷?? ?????: ??? ???
???? ?? ???? ÷???? ?? ???? IsraeliDances.com
?????? ???? ?? Sam Lipski Associates Pty Ltd
????? ???? ???? ?? ???? ??????? ???????? ????? ?? ??? ?????? ??????.
?? ????? ????? ????? ???? ????? ?? ????? ??? ??÷??
www.israelidances.com 
 
???????? ????? ???? ??????? ??? ???
?????? ???? ?? ????: ???? ???? ????÷?
?????? ???? ??????? © 2020-1996 ??? ?? Jack Steel
????? ???? ??????? ???? ?÷????? ?? ??? Martin Splitter - ImageWorks
???? ?????? ???? ??????? ?????? © 2020-2002 ?????? ??? ????