לעולם בעקבות השמש - לוי ברגיל
[English]

÷?? ????÷?: ??? ?÷?? ????÷?
÷?? ?????: ??? ?÷?? ?????
????? ????:   ??? ?????? ????
???: ??????????
???: 1996
????/?: לוי ברגיל
?????: אהוד מנור
???: רוני וויס
????/?: שרי
?÷?? ?????: DVD-Camp Coleman 2002
DVD-Camp Coleman 2003
מחול אירופה קדם סדנה 1999
רוקדים מס. 42
ריקודי עם - עם גדי ביטון סדנה 8 (W172)
?÷?? ?????÷?: לוי בר גיל ריקודים לילדים - 1 - CD
מחול אירופה 2003 חלק 1 + 2 - CD
רוקדים 45 - CD
רוקדים 58 - CD
רוקדים מס.172 - קלטת שמע
??? ???÷?? ?????: ??? ???
???? ?? ???? ÷???? ?? ???? IsraeliDances.com
?????? ???? ?? Sam Lipski Associates Pty Ltd
????? ???? ???? ?? ???? ??????? ???????? ????? ?? ??? ?????? ??????.
?? ????? ????? ????? ???? ????? ?? ????? ??? ??÷??
www.israelidances.com 
 
???????? ????? ???? ??????? ??? ???
?????? ???? ?? ????: ???? ???? ????÷?
?????? ???? ??????? © 2020-1996 ??? ?? Jack Steel
????? ???? ??????? ???? ?÷????? ?? ??? Martin Splitter - ImageWorks
???? ?????? ???? ??????? ?????? © 2020-2002 ?????? ??? ????