אחרי השקיעה בשדה - מוטי אלפסי
[English]

÷?? ????÷?: ??? ?÷?? ????÷?
÷?? ?????: ??? ?÷?? ?????
÷?? ?????: ??? ?÷?? ?????
????? ????:   ??? ?????? ????
???: ?????
???: 1974
????/?: מוטי אלפסי
?????: נעמי שמר
???: נעמי שמר
????/?: נעמי שמר
?÷?? ?????: Mishael Barzilay Private Video Cassette Collection
מוטי אלפסי-רוקדים מס. DVD 117
?÷?? ?????÷?: רוקדים 117 - CD
רוקדים 32 - CD
רוקדים מס. 28 - קלטת שמע
רישום צעדים: Recording Center For Folk Dancing No.28 (in Hebrew)
??? ???÷?? ?????: ??? ???
???? ?? ???? ÷???? ?? ???? IsraeliDances.com
?????? ???? ?? Sam Lipski Associates Pty Ltd
????? ???? ???? ?? ???? ??????? ???????? ????? ?? ??? ?????? ??????.
?? ????? ????? ????? ???? ????? ?? ????? ??? ??÷??
www.israelidances.com 
 
???????? ????? ???? ??????? ??? ???
?????? ???? ?? ????: ???? ???? ????÷?
?????? ???? ??????? © 2020-1996 ??? ?? Jack Steel
????? ???? ??????? ???? ?÷????? ?? ??? Martin Splitter - ImageWorks
???? ?????? ???? ??????? ?????? © 2020-2002 ?????? ??? ????