דבקה דיקלה - נפתלי קדוש
[English]

÷?? ????÷?: ??? ?÷?? ????÷?
÷?? ?????: ??? ?÷?? ?????
÷?? ?????: ??? ?÷?? ?????
???: ????
???: 1996
????/?: נפתלי קדוש
?????: אין
???:
????/?: נגינה
?÷?? ?????: Dances on YouTube and Other Internet Sites
מחול השלום VCD 2003
מחנה הורה דיקלה 1996
נפתלי קדוש דיקךה מס. 1
עמנואל מס. 44
רוקדים מס. 41
ריקודי עם - עם מיכאל ברזילי סדנה 82 (W175)
?÷?? ?????÷?: הורה כיף 19 - CD
להיטי דיקלה 1 - CD
מאיר שם טוב - מס. 8 - 1996 - ריקודי עם ישראליים - CD
מחול השלום 2003 - CD
נפתלי קדוש - דיקלה 2 - CD
רוקדים 43 - CD
רוקדים מס.175 - קלטת שמע
???? ??÷???? / ????: כוכבים 2011
ריקוד חורף 2011
תרקדו 2008
רישום צעדים: Chagigah Dance Notations
??? ???÷?? ?????: ??? ???
???? ?? ???? ÷???? ?? ???? IsraeliDances.com
?????? ???? ?? Sam Lipski Associates Pty Ltd
????? ???? ???? ?? ???? ??????? ???????? ????? ?? ??? ?????? ??????.
?? ????? ????? ????? ???? ????? ?? ????? ??? ??÷??
www.israelidances.com 
 
???????? ????? ???? ??????? ??? ???
?????? ???? ?? ????: ???? ???? ????÷?
?????? ???? ??????? © 2020-1996 ??? ?? Jack Steel
????? ???? ??????? ???? ?÷????? ?? ??? Martin Splitter - ImageWorks
???? ?????? ???? ??????? ?????? © 2020-2002 ?????? ??? ????