שדמתי - בנצי תירם
[English]

÷?? ????÷?: ??? ?÷?? ????÷?
????? ????:   ??? ?????? ????
???: ?????
???: 1975
????/?: בנצי תירם
?????: יצחק שנהר
???: ידידיה אדמון
????/?: העמרנים
?÷?? ?????:
?÷?? ?????÷?: LP-CBS Records - CP-29 - (1978) - Benty Tiram
LP-Hora Chadasha: Israeli Folk Dances by B. Tiram T-RAM 1001[BS78BT]
בנצי תירם - ניגונים1 - CD
?????: Also sung by Ofra Haza
??? ???÷?? ?????: ??? ???
???? ?? ???? ÷???? ?? ???? IsraeliDances.com
?????? ???? ?? Sam Lipski Associates Pty Ltd
????? ???? ???? ?? ???? ??????? ???????? ????? ?? ??? ?????? ??????.
?? ????? ????? ????? ???? ????? ?? ????? ??? ??÷??
www.israelidances.com 
 
???????? ????? ???? ??????? ??? ???
?????? ???? ?? ????: ???? ???? ????÷?
?????? ???? ??????? © 2019-1996 ??? ?? Jack Steel
????? ???? ??????? ???? ?÷????? ?? ??? Martin Splitter - ImageWorks
???? ?????? ???? ??????? ?????? © 2019-2002 ?????? ??? ????