בת שישים - חיים שיריון
[English]

÷?? ????÷?: ??? ?÷?? ????÷?
÷?? ?????: ??? ?÷?? ?????
÷?? ?????: ??? ?÷?? ?????
????? ????:   ??? ?????? ????
???: ????
???: 1984
????/?: חיים שיריון
?????: דידי מנוסי
???: קובי אושרת
????/?: הגבעתרון
?÷?? ?????: Kenes Dalia 1993
גדי מאיר - ריקודי עם - VIM21
גדי מאיר - ריקודי עם - VIM30
גדי מאיר - ריקודי עם - VIM31
עמנואל מס. 1
עמנואל מס.104
עמנואל מס.205
רוקדים מס. DVD 37
ריקודי עם - עם מיכאל ברזילי סדנה 74 (W153)
?÷?? ?????÷?: LP-Boi - Teiman: David Dor - Lyron Records 101 - (1971L) - Israel Yakovee
LP-Harishon Volume 3: The Best of ‘85 - IW5 - (1985) - Ira Weisburd
LP-Sabras 6 - Recreational Folkdances of Israel - [SBR6]
LP-Sovu Bamachol: Israeli Folk Dance Party-Makolit12004(1976L)-M. Barzilay
הורה כיף 7 - CD
מאיר שם טוב - מס. 5 - עד 1994 - ריקודי עם ישראליים - CD
רוקדים 21 - CD
רוקדים 276 - CD
רוקדים 31 - CD
רוקדים מס.153 - קלטת שמע
ריקודי עם ישראלים חדשים 1991 חלק 1 - קלטת שמע
?????: Also sung by Gabi Berlin, 60th Aniv. Kibbutz Geva
??? ???÷?? ?????: ??? ???
???? ?? ???? ÷???? ?? ???? IsraeliDances.com
?????? ???? ?? Sam Lipski Associates Pty Ltd
????? ???? ???? ?? ???? ??????? ???????? ????? ?? ??? ?????? ??????.
?? ????? ????? ????? ???? ????? ?? ????? ??? ??÷??
www.israelidances.com 
 
???????? ????? ???? ??????? ??? ???
?????? ???? ?? ????: ???? ???? ????÷?
?????? ???? ??????? © 2019-1996 ??? ?? Jack Steel
????? ???? ??????? ???? ?÷????? ?? ??? Martin Splitter - ImageWorks
???? ?????? ???? ??????? ?????? © 2019-2002 ?????? ??? ????