לכל אדם כוכב - יעקב שהרבני
[English]

÷?? ????÷?: ??? ?÷?? ????÷?
????? ????:   ??? ?????? ????
???: ?????
???: 1988
????/?: יעקב שהרבני
?????: גילעד בן שך
???: גלעד בן שך
????/?: אילן ואילנית
?÷?? ?????: הורה כיף 1990
כרמיאל 1990
?÷?? ?????÷?: LP-Galil: Folkdances of Israel for Educational Purposes - LP ME-27 -
רוקדים מס.109 - קלטת שמע
רישום צעדים: Recording Center For Folk Dancing No.109 (in Hebrew)
?????: Karmiel 1990
??? ???÷?? ?????: ??? ???
???? ?? ???? ÷???? ?? ???? IsraeliDances.com
?????? ???? ?? Sam Lipski Associates Pty Ltd
????? ???? ???? ?? ???? ??????? ???????? ????? ?? ??? ?????? ??????.
?? ????? ????? ????? ???? ????? ?? ????? ??? ??÷??
www.israelidances.com 
 
???????? ????? ???? ??????? ??? ???
?????? ???? ?? ????: ???? ???? ????÷?
?????? ???? ??????? © 2020-1996 ??? ?? Jack Steel
????? ???? ??????? ???? ?÷????? ?? ??? Martin Splitter - ImageWorks
???? ?????? ???? ??????? ?????? © 2020-2002 ?????? ??? ????