אור סובב - יאיר הראל
[English]

÷?? ????÷?: ??? ?÷?? ????÷?
???: ????
???: 1995
????/?: יאיר הראל
?????: אמיר גלבוע
???: גיתית שובל
????/?: הנערמתרון
?÷?? ?????: Mishael Barzilay Private Video Cassette Collection
השתלמות מס. 1 (January 18-2008 DVD )
עמנואל מס. 38
?÷?? ?????÷?: השתלמות מס. 1 (January 18-2008 R264 DVD )
עמנואל מס. 38 - קלטת שמע
??? ???÷?? ?????: ??? ???
???? ?? ???? ÷???? ?? ???? IsraeliDances.com
?????? ???? ?? Sam Lipski Associates Pty Ltd
????? ???? ???? ?? ???? ??????? ???????? ????? ?? ??? ?????? ??????.
?? ????? ????? ????? ???? ????? ?? ????? ??? ??÷??
www.israelidances.com 
 
???????? ????? ???? ??????? ??? ???
?????? ???? ?? ????: ???? ???? ????÷?
?????? ???? ??????? © 2020-1996 ??? ?? Jack Steel
????? ???? ??????? ???? ?÷????? ?? ??? Martin Splitter - ImageWorks
???? ?????? ???? ??????? ?????? © 2020-2002 ?????? ??? ????