נעימה תג'יקית - מושיקו יצחק הלוי
[English]

÷?? ????÷?: ??? ?÷?? ????÷?
???: ????????????
???: 1978
????/?: מושיקו יצחק הלוי
?????: אין
???: בוכרי
????/?: נגינה
?÷?? ?????: מחול אביב 2012
מחנה ריקודי עם - כוכב כחול 1994
רוקדים מס. DVD 132
?÷?? ?????÷?: מושיקו הלוי מס. 5 - קלטת שמע
מושיקו הלוי ריקודים עם מושיקו - CD - MIH 5+6
מחול אירופה 2000 חלק 1 + 2 - CD
רוקדים 132 - CD
רוקדים מס. 29א' - קלטת שמע
רוקדים מס.124 - קלטת שמע
רישום צעדים: Recording Center For Folk Dancing No.124 (in Hebrew)
??? ???÷?? ?????: ??? ???
???? ?? ???? ÷???? ?? ???? IsraeliDances.com
?????? ???? ?? Sam Lipski Associates Pty Ltd
????? ???? ???? ?? ???? ??????? ???????? ????? ?? ??? ?????? ??????.
?? ????? ????? ????? ???? ????? ?? ????? ??? ??÷??
www.israelidances.com 
 
???????? ????? ???? ??????? ??? ???
?????? ???? ?? ????: ???? ???? ????÷?
?????? ???? ??????? © 2020-1996 ??? ?? Jack Steel
????? ???? ??????? ???? ?÷????? ?? ??? Martin Splitter - ImageWorks
???? ?????? ???? ??????? ?????? © 2020-2002 ?????? ??? ????