נערה ממש אוצר - יאיר מנשה
[English]

÷?? ????÷?: ??? ?÷?? ????÷?
????? ????:   ??? ?????? ????
???: ????
???: 1989
????/?: יאיר מנשה
?????: יהודה אופן
???: אריס סאן
????/?: אריס סאן
?÷?? ?????: Mishael Barzilay Private Video Cassette Collection
Yenne 2012
רוקדים מס. 325 DVD
ריקודי עם - ריקודיה 1989
?÷?? ?????÷?: רוקדים 325 - CD
רוקדים מס.104 - קלטת שמע
רישום צעדים: Recording Center For Folk Dancing No.104 (in Hebrew)
?????: Also sung by Chen Beniyan, Aliza Azikri, Shokolad Mentah Mastik
??? ???÷?? ?????: ??? ???
???? ?? ???? ÷???? ?? ???? IsraeliDances.com
?????? ???? ?? Sam Lipski Associates Pty Ltd
????? ???? ???? ?? ???? ??????? ???????? ????? ?? ??? ?????? ??????.
?? ????? ????? ????? ???? ????? ?? ????? ??? ??÷??
www.israelidances.com 
 
???????? ????? ???? ??????? ??? ???
?????? ???? ?? ????: ???? ???? ????÷?
?????? ???? ??????? © 2020-1996 ??? ?? Jack Steel
????? ???? ??????? ???? ?÷????? ?? ??? Martin Splitter - ImageWorks
???? ?????? ???? ??????? ?????? © 2020-2002 ?????? ??? ????