ההורה שלי - אלי רונן
[English]

÷?? ????÷?: ??? ?÷?? ????÷?
???: ????
???: 1995
????/?: אלי רונן
?????: אלי רונן
???: אלי רונן
????/?: נגינה
?÷?? ?????: הורה כיף 1995
עמנואל מס. 37
פינג'אן 1995
רוקדים מס. 400
ריקודי עם - עם מיכאל ברזילי סדנה 77 (W161)
?÷?? ?????÷?: רוקדים 400
רוקדים מס.161 - קלטת שמע
רישום צעדים: Hora Keff Dance Notations
?????: Karmiel 1995
??? ???÷?? ?????: ??? ???
???? ?? ???? ÷???? ?? ???? IsraeliDances.com
?????? ???? ?? Sam Lipski Associates Pty Ltd
????? ???? ???? ?? ???? ??????? ???????? ????? ?? ??? ?????? ??????.
?? ????? ????? ????? ???? ????? ?? ????? ??? ??÷??
www.israelidances.com 
 
???????? ????? ???? ??????? ??? ???
?????? ???? ?? ????: ???? ???? ????÷?
?????? ???? ??????? © 2020-1996 ??? ?? Jack Steel
????? ???? ??????? ???? ?÷????? ?? ??? Martin Splitter - ImageWorks
???? ?????? ???? ??????? ?????? © 2020-2002 ?????? ??? ????