איזה רקדנית - שמוליק גוב-ארי
[English]

÷?? ????÷?: ??? ?÷?? ????÷?
÷?? ?????: ??? ?÷?? ?????
???: ????
???: 1996
????/?: שמוליק גוב-ארי
?????: דורית מוגרבי
???: דורית מוגרבי דוב
????/?: חיים משה
?÷?? ?????: Machol Pacifica 1996 with Eddy Greenblatt
חגיגה - הילולים -DVD 2009
מחול אירופה 1996
מחנה ריקודי עם - כוכב כחול 1996
עמנואל מס. 42
רוקדים מס. DVD 37
ריקודי עם - עם גדי ביטון סדנה 6 (W164)
?÷?? ?????÷?: הורה כיף 17 - CD
חגיגה - הילולים - CD 2009 1
מאיר שם טוב - מס. 8 - 1996 - ריקודי עם ישראליים - CD
רוקדים 41 - CD
רוקדים מס.164 - קלטת שמע
שמוליק גוב-ארי - חולי ריקוד 97' חלק 2 - CD
???? ??÷???? / ????: חגיגה - הילולים 2009
רישום צעדים: Chagigah Dance Notations
Hora Keff Dance Notations
Laurie Markus Dance Notations
??? ???÷?? ?????: ??? ???
???? ?? ???? ÷???? ?? ???? IsraeliDances.com
?????? ???? ?? Sam Lipski Associates Pty Ltd
????? ???? ???? ?? ???? ??????? ???????? ????? ?? ??? ?????? ??????.
?? ????? ????? ????? ???? ????? ?? ????? ??? ??÷??
www.israelidances.com 
 
???????? ????? ???? ??????? ??? ???
?????? ???? ?? ????: ???? ???? ????÷?
?????? ???? ??????? © 2020-1996 ??? ?? Jack Steel
????? ???? ??????? ???? ?÷????? ?? ??? Martin Splitter - ImageWorks
???? ?????? ???? ??????? ?????? © 2020-2002 ?????? ??? ????