יש לנו תיש - עממי
[English]

÷?? ????÷?: ??? ?÷?? ????÷?
????? ????:   ??? ?????? ????
???: ?????????
???: 1930
????/?: עממי
?????: יצחק אלתרמן
???: יצחק אלדרמן
????/?: עפרה חזה
?÷?? ?????: Israeli Dances for Children
?÷?? ?????÷?: LP-Jewish Culture for Young Children - FDP-LP1 - Shirley Waxman
LP-Netzea Bamachol #1 - Hed Artzi BAN 14779[NZB1] - (1979) - Y. Levy
יענקל'ה לוי - 3 - CD
ריקודי עם ישראלים ותנועה יוצרית לילדים - CD2
??? ???÷?? ?????: ??? ???
???? ?? ???? ÷???? ?? ???? IsraeliDances.com
?????? ???? ?? Sam Lipski Associates Pty Ltd
????? ???? ???? ?? ???? ??????? ???????? ????? ?? ??? ?????? ??????.
?? ????? ????? ????? ???? ????? ?? ????? ??? ??÷??
www.israelidances.com 
 
???????? ????? ???? ??????? ??? ???
?????? ???? ?? ????: ???? ???? ????÷?
?????? ???? ??????? © 2019-1996 ??? ?? Jack Steel
????? ???? ??????? ???? ?÷????? ?? ??? Martin Splitter - ImageWorks
???? ?????? ???? ??????? ?????? © 2019-2002 ?????? ??? ????