ובנה ירושלים - בנצי תירם
[English]

÷?? ????÷?: ??? ?÷?? ????÷?
????? ????:   ??? ?????? ????
???: ????
???: 1975
????/?: בנצי תירם
?????: בכת המזון
???: ראובן סירקין
????/?: רבי שלמה קרליבך
?÷?? ?????: עמנואל מס.117
רוקדים מס. 268 DVD
?÷?? ?????÷?: LP-CBS Records - CP-29 - (1978) - Benty Tiram
LP-Haprachim - Nevofoon 15030 [HAP] Gert-Jan van Ammerkate -
LP-Hora Chadasha: Israeli Folk Dances by B. Tiram T-RAM 1001[BS78BT]
LP-Israeli Folk Dances of Bentzi Tiram - -
בנצי תירם - ניגונים1 - CD
רוקדים 268 - CD
רוקדים 27 - CD
?????: Or R. Sorotkin {Music}
??? ???÷?? ?????: ??? ???
???? ?? ???? ÷???? ?? ???? IsraeliDances.com
?????? ???? ?? Sam Lipski Associates Pty Ltd
????? ???? ???? ?? ???? ??????? ???????? ????? ?? ??? ?????? ??????.
?? ????? ????? ????? ???? ????? ?? ????? ??? ??÷??
www.israelidances.com 
 
???????? ????? ???? ??????? ??? ???
?????? ???? ?? ????: ???? ???? ????÷?
?????? ???? ??????? © 2019-1996 ??? ?? Jack Steel
????? ???? ??????? ???? ?÷????? ?? ??? Martin Splitter - ImageWorks
???? ?????? ???? ??????? ?????? © 2019-2002 ?????? ??? ????