ובאו האובדים - אליהו גמליאל
[English]

÷?? ????÷?: ??? ?÷?? ????÷?
????? ????:   ??? ?????? ????
???: ?????
???: 1976
????/?: אליהו גמליאל
?????: תנ"כי
???: רבי שלמה קרליבך
????/?: רבי שלמה קרליבך
?÷?? ?????: כרמיאל 2006 DVD-USA
מחנה ריקודי עם - ריקוד וושנגטון ליום הזכרון 1991
רוקדים מס. 414
ריקודי עם - מחנה שורשים 1996
?÷?? ?????÷?: LP-Dance With Eliyahu Gamliel - Blue Star 1981 YE 1004 - (1981) -
LP-Eretz Zavat: Dances of Eliyahu Gamiel - SLO-3 [EG76]Blue Star 1976
רוקדים 271 - CD
רישום צעדים: Hora Keff Dance Notations
?????: Isaiah 27:13, Also sung by Eitan Masori, Dudu Fisher
??? ???÷?? ?????: ??? ???
???? ?? ???? ÷???? ?? ???? IsraeliDances.com
?????? ???? ?? Sam Lipski Associates Pty Ltd
????? ???? ???? ?? ???? ??????? ???????? ????? ?? ??? ?????? ??????.
?? ????? ????? ????? ???? ????? ?? ????? ??? ??÷??
www.israelidances.com 
 
???????? ????? ???? ??????? ??? ???
?????? ???? ?? ????: ???? ???? ????÷?
?????? ???? ??????? © 2020-1996 ??? ?? Jack Steel
????? ???? ??????? ???? ?÷????? ?? ??? Martin Splitter - ImageWorks
???? ?????? ???? ??????? ?????? © 2020-2002 ?????? ??? ????