עדן - שמעון עשור
[English]

÷?? ????÷?: ??? ?÷?? ????÷?
????? ????:   ??? ?????? ????
???: ?????
???: 1996
????/?: שמעון עשור
?????: אלי מוהר
???: אירוינג ברלין
????/?: גידי גוב
?÷?? ?????: Mishael Barzilay Private Video Cassette Collection
חגיגה - 2010
טוביה טישלר+ רוני סימן-טוב R252 - DVD # 1
רוקדים מס. DVD 40
ריקודי עם - עם מיכאל ברזילי סדנה 80 (W170)
ריקודי עם - ריקודיה 1997
?÷?? ?????÷?: טוביה טישלר+ רוני סימן-טוב R252 - CD # 1
רוקדים 44 - CD
רוקדים מס.170 - קלטת שמע
רישום צעדים: Laurie Markus Dance Notations
?????: Irving Berlin {Original Lyrics}
??? ???÷?? ?????: ??? ???
???? ?? ???? ÷???? ?? ???? IsraeliDances.com
?????? ???? ?? Sam Lipski Associates Pty Ltd
????? ???? ???? ?? ???? ??????? ???????? ????? ?? ??? ?????? ??????.
?? ????? ????? ????? ???? ????? ?? ????? ??? ??÷??
www.israelidances.com 
 
???????? ????? ???? ??????? ??? ???
?????? ???? ?? ????: ???? ???? ????÷?
?????? ???? ??????? © 2020-1996 ??? ?? Jack Steel
????? ???? ??????? ???? ?÷????? ?? ??? Martin Splitter - ImageWorks
???? ?????? ???? ??????? ?????? © 2020-2002 ?????? ??? ????