שמחת ירושלים - מוריס פרץ
[English]

÷?? ????÷?: ??? ?÷?? ????÷?
????? ????:   ??? ?????? ????
???: ????
???: 1989
????/?: מוריס פרץ
?????: עממי
???: מרדכי בן דוד
????/?: מרדכי בן דוד
?÷?? ?????: מחנה ריקודי עם - ריקוד וושנגטון ליום הזכרון 1987
רוקדים מס. 292 DVD
?÷?? ?????÷?: רוקדים 292 - CD
רוקדים מס. 75 - קלטת שמע
???? ??÷???? / ????: Gvanim 2014
רישום צעדים: Recording Center For Folk Dancing No.75 (in Hebrew)
?????: Also sung by Israel Williger
??? ???÷?? ?????: ??? ???
???? ?? ???? ÷???? ?? ???? IsraeliDances.com
?????? ???? ?? Sam Lipski Associates Pty Ltd
????? ???? ???? ?? ???? ??????? ???????? ????? ?? ??? ?????? ??????.
?? ????? ????? ????? ???? ????? ?? ????? ??? ??÷??
www.israelidances.com 
 
???????? ????? ???? ??????? ??? ???
?????? ???? ?? ????: ???? ???? ????÷?
?????? ???? ??????? © 2019-1996 ??? ?? Jack Steel
????? ???? ??????? ???? ?÷????? ?? ??? Martin Splitter - ImageWorks
???? ?????? ???? ??????? ?????? © 2019-2002 ?????? ??? ????