עדנייה - משה תלם
[English]

÷?? ????÷?: ??? ?÷?? ????÷?
÷?? ?????: ??? ?÷?? ?????
÷?? ?????: ??? ?÷?? ?????
????? ????:   ??? ?????? ????
???: ????
???: 1991
????/?: משה תלם
?????: זאב נחמה, ת. קליסקי
???: זאב נחמה
????/?: שחר בן-ארויה
?÷?? ?????: Mishael Barzilay Private Video Cassette Collection
גדי מאיר - ריקודי עם - VIM33
גדי מאיר - ריקודי עם - VIM45
הורה כיף 1992
מחול אירופה 2009 חלק 1 + 2 - DVD
?÷?? ?????÷?: הורה כיף 6 - CD
מחול אירופה CD -2010
משה תלם - תלמים 4 - CD
רוקדים 339 - CD
רוקדים מס.123 - קלטת שמע
???? ??÷???? / ????: מחול אירופה 2009
רישום צעדים: Recording Center For Folk Dancing No.123 (in Hebrew)
?????: Also sung by Ethnix
??? ???÷?? ?????: ??? ???
???? ?? ???? ÷???? ?? ???? IsraeliDances.com
?????? ???? ?? Sam Lipski Associates Pty Ltd
????? ???? ???? ?? ???? ??????? ???????? ????? ?? ??? ?????? ??????.
?? ????? ????? ????? ???? ????? ?? ????? ??? ??÷??
www.israelidances.com 
 
???????? ????? ???? ??????? ??? ???
?????? ???? ?? ????: ???? ???? ????÷?
?????? ???? ??????? © 2020-1996 ??? ?? Jack Steel
????? ???? ??????? ???? ?÷????? ?? ??? Martin Splitter - ImageWorks
???? ?????? ???? ??????? ?????? © 2020-2002 ?????? ??? ????