במסילה לבאר-שבע - איציק סעדה
[English]

÷?? ????÷?: ??? ?÷?? ????÷?
÷?? ?????: ??? ?÷?? ?????
÷?? ?????: ??? ?÷?? ?????
????? ????:   ??? ?????? ????
???: ????
???: 1984
????/?: איציק סעדה
?????: דן אלמגור
???: ניסן כהן הברון
????/?: הדודאים
?÷?? ?????: חוללו זמר מס. 30 - סדנה עם גדי ביטון/ירון מישר - July 15 2005 - R241 - DVD
עמנואל מס. 38
?÷?? ?????÷?: חוללו זמר מס. 30 - סדנה עם גדי ביטון/ירון מישר (July 15 2005 - CD - R241)
רוקדים 36 - CD
רוקדים מס. 34 - קלטת שמע
??? ???÷?? ?????: ??? ???
???? ?? ???? ÷???? ?? ???? IsraeliDances.com
?????? ???? ?? Sam Lipski Associates Pty Ltd
????? ???? ???? ?? ???? ??????? ???????? ????? ?? ??? ?????? ??????.
?? ????? ????? ????? ???? ????? ?? ????? ??? ??÷??
www.israelidances.com 
 
???????? ????? ???? ??????? ??? ???
?????? ???? ?? ????: ???? ???? ????÷?
?????? ???? ??????? © 2019-1996 ??? ?? Jack Steel
????? ???? ??????? ???? ?÷????? ?? ??? Martin Splitter - ImageWorks
???? ?????? ???? ??????? ?????? © 2019-2002 ?????? ??? ????