ניגונים - יואב אשריאל
[English]

÷?? ????÷?: ??? ?÷?? ????÷?
????? ????:   ??? ?????? ????
???: ?????
???: 1980
????/?: יואב אשריאל
?????: פניה ברגשטיין
???: דוד זהבי
????/?: מרגלית צנעני
?÷?? ?????:
?÷?? ?????÷?: LP-Dances of Yoav Ashriel - Y-114 [DBY80] Blue Star 1980 - (1980) -
LP-Israel in Song and Dance - ELF 30876 - Rafi Elfassy #1
LP-Rikud: Israeli Dances for Ed. Use - DAN 007, KM 10002 - D. Dassa
?????: Also sung by Liora, Gevatron, Irit Sander. Osnat Paz, Ronit Ophir, Shlishiat Hamaafil
??? ???÷?? ?????: ??? ???
???? ?? ???? ÷???? ?? ???? IsraeliDances.com
?????? ???? ?? Sam Lipski Associates Pty Ltd
????? ???? ???? ?? ???? ??????? ???????? ????? ?? ??? ?????? ??????.
?? ????? ????? ????? ???? ????? ?? ????? ??? ??÷??
www.israelidances.com 
 
???????? ????? ???? ??????? ??? ???
?????? ???? ?? ????: ???? ???? ????÷?
?????? ???? ??????? © 2020-1996 ??? ?? Jack Steel
????? ???? ??????? ???? ?÷????? ?? ??? Martin Splitter - ImageWorks
???? ?????? ???? ??????? ?????? © 2020-2002 ?????? ??? ????