אור לילי - ספי אביב
[English]

???: ????
???: 1994
????/?: ספי אביב
?????: ארכדי דוכין
???: ארמני
????/?: שלמה ממן
?÷?? ?????: גדי מאיר - ריקודי עם - VIM53
מחנה ריקודי עם - כוכב כחול 1996
מחנות ריקוד עצמאות 1994
ריקודי עם - כיף חורף 1994
?÷?? ?????÷?:
רישום צעדים: Hora Keff Dance Notations
??? ???÷?? ?????: ??? ???
???? ?? ???? ÷???? ?? ???? IsraeliDances.com
?????? ???? ?? Sam Lipski Associates Pty Ltd
????? ???? ???? ?? ???? ??????? ???????? ????? ?? ??? ?????? ??????.
?? ????? ????? ????? ???? ????? ?? ????? ??? ??÷??
www.israelidances.com 
 
???????? ????? ???? ??????? ??? ???
?????? ???? ?? ????: ???? ???? ????÷?
?????? ???? ??????? © 2020-1996 ??? ?? Jack Steel
????? ???? ??????? ???? ?÷????? ?? ??? Martin Splitter - ImageWorks
???? ?????? ???? ??????? ?????? © 2020-2002 ?????? ??? ????