נעמי - שלמה בכר
[English]

÷?? ????÷?: ??? ?÷?? ????÷?
????? ????:   ??? ?????? ????
???: ?????
???: 1970
????/?: שלמה בכר
?????: תרצה אתר
???: דוד קריבושי
????/?: חדוה ודוד
?÷?? ?????: Dances on YouTube and Other Internet Sites
גדי מאיר - ריקודי עם - VIM47
הורה כיף - 2003
עמנואל מס.235
?÷?? ?????÷?:
?????: Also sung by Liora
??? ???÷?? ?????: ??? ???
???? ?? ???? ÷???? ?? ???? IsraeliDances.com
?????? ???? ?? Sam Lipski Associates Pty Ltd
????? ???? ???? ?? ???? ??????? ???????? ????? ?? ??? ?????? ??????.
?? ????? ????? ????? ???? ????? ?? ????? ??? ??÷??
www.israelidances.com 
 
???????? ????? ???? ??????? ??? ???
?????? ???? ?? ????: ???? ???? ????÷?
?????? ???? ??????? © 2020-1996 ??? ?? Jack Steel
????? ???? ??????? ???? ?÷????? ?? ??? Martin Splitter - ImageWorks
???? ?????? ???? ??????? ?????? © 2020-2002 ?????? ??? ????